Przeciw Ageizmowi

Witamy
IndexMenu_01

Fundacja realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską

IndexMenu_01

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zorganizowała ogólnopolską konferencję „Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2017 roku w Warszawie w siedzibie Business Centre Club. Konferencja połączona była z galą konkursu na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych 2017”

Konferencja zorganizowana była przy udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Znamy zdobywców tytułu

„Lider Aktywizacji Osób Młodych”

 Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, organizator konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych”, uprzejmie informuje, że zakończyła się ocena zgłoszonych praktyk.

wyniki na stronie lider aktywizacji...

O FUNDACJI

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM powstała w marcu 2008r. Naszym celem jest promocja różnych przedsięwzięć podejmowanych przez osoby aktywne społecznie. Jesteśmy przekonani, że nie wszyscy zorientowani są wyłącznie na pomnażanie pieniędzy, inwestycje w kolejne mieszkania, egzotyczne wyjazdy czy coraz szybsze samochody. W każdym razie my mieliśmy wielkie szczęście spotkać w naszym życiu ludzi, którzy mają inne cele. Swój czas i pieniądze poświęcają ratowaniu zwierząt, ochronie środowiska, podtrzymywaniu lokalnych tradycji lub prowadzeniu zajęć artystycznych dla seniorów. Poznaliśmy też takie zdrowe, młode osoby, które mając dobre wykształcenie i ułożone życie rodzinne, zaangażowały się w walkę o prawa osób niepełnosprawnych. Nawiązaliśmy kontakty z ludźmi, których głównym celem jest umożliwienie podopiecznym wyjścia ze skrajnej biedy i wykluczenia społecznego.

Nie wszyscy, na szczęście, zobojętnieli i oceniają innych po wysokości pensji. Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla aktywności społecznej. Postanowiliśmy ją wspierać w sposób, który jest nam najlepiej znany – poprzez promocję. Naszym celem jest przedstawianie anonimowych bohaterów oraz promowanie idei, którym podporządkowali swe życie. Chcemy promować inicjatywy uczące wrażliwości na problemy środowiska, zwierząt ale przede wszystkim na problemy innych ludzi.

Będziemy działać na rzecz konkretnych projektów, które są realizowane. Sami też dostrzegamy wiele problemów, którym należy się przeciwstawić - przejawy okrucieństwa, zobojętnienia i bezmyślności.

Do współpracy z Fundacją zaprosiliśmy osoby, które mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych i rzeczniczych.

Liczymy na wsparcie ze strony mediów, instytucji samorządowych i administracji. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność będzie wpisywać się w strategię społecznie odpowiedzialnego biznesu, którą realizuje coraz więcej polskich firm.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zaangażowani są w realizację różnych inicjatyw społecznych oraz tych, którzy chcieliby je wspierać.

Marek Domagała
Prezes Zarządu Fundacji

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości na targach „Aktywni 50+”

więcej ...

IndexMenu_01

Testujemy model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM rozpoczęła testowanie innowacji społecznej „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami” w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator innowacji”

Więcej na stronie MODEL...

Powstaje model Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości osób młodych

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM rozpoczęła testowanie innowacji społecznej „Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości” (OWP) w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Więcej na stronie OWP...

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.  J. Korczaka w Warszawie - Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach oraz Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przeprowadziły Spotkanie szkoleniowe
z cyklu „Polityka społeczna i praca socjalna – jak to jest zrobione?”: „Aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem  – jak to jest zrobione?” Katowice, 09.02.2017r.

Foto i info

Informujemy, że 31 grudnia 2016r. zakończyliśmy z sukcesem realizację projektu

„Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

W podstronie “Rekomendacje” udostępniamy w wersji do pobrania „zestaw analiz”, który stał się podstawą do wypracowania „Rekomendacji dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” oraz produkt finalny – „Zestaw rekomendacji…”

więcej...

Informujemy, że Fundacja POLPROM wraz z Fundacją „Fundusz Współpracy” i  M. St. Warszawa zakończyła realizację projektu partnerskiego PO KL 8.1.2

„Stołeczne Centrum Kariery”

Inkubator dojrzałej przedsiębior-czości to miejsce, w którym uczestnicy projektu znajdą dostosowane do potrzeb 45+ programy szkoleń i przygotowane indywidualnie doradztwo. Celem inkubatora jest stworzenie najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, nabywania kompetencji i robienia pierwszych kroków na drodze ku przedsiębiorczości. Takie miejsce wzmacnia u uczestników poczucie przynależności do społeczności projektowej, mobilizuje i pozytywnie wpływa na maksymalizację efektu działań szkoleniowo-doradczych.więcej


Trzy sektory – razem można więcej
Pierwsi zdobywcy tytułu „Lider Równych Szans”

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach realizacji projektu „Trzy sektory – razem można więcej” przystąpiła do partnerstwa organizacyjnego zakopiańskiego święta równych szans, jakim były wydarzenia zaplanowane na początku października 2010r. przez Fundację POLPROM, Urząd Miasta Zakopane i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa.

Line
[O Fundacji] [Wydarzenia] [Nasze projekty] [Szkolenia] [Sponsoring] [Cele statutowe] [Kontakt] [Lider aktywizacji] [Rekomendacje] [SCK] [Inkubator] [OWP] [MODEL]